Q-IMPULZ

Slovenská únia pre kvalitu, inovácie a dizajn

Naše neziskové aktivity

 Všetko pre vašu kvalitu a udržateľnosť

Poradenstvo

 v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja 

Propagácia a tvorivá činnosť

 v oblasti kvality, inovácií a dizajnu 

Rozvíjanie kultúry

 rovného prístupu a demokracie 

Referencie

Ohlasy zainteresovaných strán

A S

Pedagóg / TU Košice

.

M K

Neksten s.r.o.

.

Zainteresované strany

Iné