Konferencie

Konferencia:  29. marca 2023, konanú z príležitosti dňa učiteľov s podporou projektu Erasmus+ 2020-1-SK01-KA226-VET-094266 "BEQUEL" Benchmarking zabezpečovania kvality e-learningu v odbornom vzdelávaní a príprave

Konferencia: 27. november 2015, Quality and Leading Innovation The conference continues the long-standing tradition of Slovakia in the field of quality of work, production and life and previously organized conferences on this subject.