O nás 

"Kvalita nie je luxus. Kvalita je radosť a udržateľnosť."


IČO: 31304435

DIČ: 2020763558

Poslaním občianskeho združenia Q-Impulz poskytovať a rozvíjať vzdelávanie v oblasti kvality, inovácií a udržateľnosti rozvoja prostredníctvom kultúry rovného prístupu a demokracie v regiónoch.

Pre naplnenie tohto poslania združenie uskutočňuje:

  • vzdelávacie a tréningové aktivity
  • výskumné a vývojové aktivity
  • vydavateľskú činnosť
  • tvorbu koncepcií, analýz, prieskumov a štúdií
  • spracovanie programových a strategických dokumentov
  • prenos poznatkov vedy, výskumu a vývoja do praxe
  • poradenstvo a prípravu projektov
  • informačné a marketingové aktivity v oblastiach regionálneho rozvoja
  • návrh a realizácia 3D tlače propagačných predmetov z mini footprint materiálov